הדס בנבנישתי

הדס בנבנישתי - מזכירת החברה ועוזרת אישית ליו"ר הקבוצה

הדס הצטרפה לגלעד בשנת 2018  ומשמשת כמזכירת החברה ועוזרת אישית של יו"ר הקבוצה.

הדס לומדת מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטה הפתוחה.