ליטל סבר פולונסקי - לוביסטית, שותפה

תחומי מומחיות: תיירות, מסחר ותעשייה, בריאות וארגונים

ליטל הצטרפה לחברת גלעד ב- 2014.

ליטל מלווה לקוחות מהמגזר העסקי ומהמגזר השלישי בקרב מקבלי החלטות בכנסת ובממשלה, נוטלת חלק במהלכים ציבוריים בזירה הפרלמנטרית ומקיימת קשר הדוק עם בעלי התפקידים במשרדי הממשלה השונים.

בעלת תואר שני M.A לימודי משפט, אוניברסיטת בר אילן.

בעלת תואר ראשון במדעי המדינה ותקשורת, אוניברסיטת בר אילן.