יחסי ממשל

מטרתו של תחום יחסי הממשל היא בניית יחסי גומלין יציבים עם מקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת- לטווח רחוק ומתוך ראייה אסטרטגית רחבה.

בגלעד, כל לקוח זוכה לניתוח מטרות ואסטרטגיה עסקית מעמיקים, לתוכנית עבודה מסודרת ומתודלגיית ולמדדי הצלחה ברורים וקלים לבקרה. ניתן לראות את שירותי יחסי הממשל כיצירת "מועדון תומכים פוליטי" המכיר את הלקוח ופועלו ונרתם למטרותיו בו העת- הכל מתוך ראייה ציבורית רחבה ומחויבות עמוקה של החברה לקוד האתי.