ליטל סבר פולונסקי – סמנכ"לית, שותפה

תחומי מומחיות: מסחר ותעשייה, בריאות ופארמה, תקשורת ותיירות.

ליטל הצטרפה לחברת גלעד ב- 2013 , ומנהלת לקוחות מהמגזר העסקי והמגזר השלישי במסגרת פעילותם בקרב מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה.

 

לליטל ותק וניסיון רב בניהול פרויקטים גדולים, משמעותיים ומורכבים בזירת הממשלה והכנסת

והיא נוטלת חלק במהלכים ציבוריים בזירה הפרלמנטרי.

בעלת תואר שני M.A לימודי משפט, אוניברסיטת בר אילן. בעלת תואר ראשון B.A במדעי המדינה ותקשורת, אוניברסיטת בר אילן.