מור אברג'יל

מור הצטרפה לגלעד בשנת 2020 ומשמשת כמזכירת החברה.


מור סיימה לאחרונה את שירותה הצבאי והחלה את דרכה בחברה.