לובינג

כדי שהאינטרס העסקי או החברתי שלך יישמע עליו להיות בתודעת מקבלי ההחלטות הרלוונטיים.
הלובינג הינו כלי ניהולי הכרחי ליצירת גשר בין התרבות הפוליטית לעסקית, הוא מקרב מגזרים וענפים מרוחקים אל המחוקקים ונציגי השלטון,
ומורה דרך למבוך עולם השלטון על ידי יצירת דיאלוג מקצועי.